سیگار: از پول اختصاص‌یافته برای ساخت ۲۱ مرکز بهداشتی در هرات خبری نیست

سیگار: از پول اختصاص‌یافته برای ساخت ۲۱ مرکز بهداشتی در هرات خبری نیست

سیگار یا بازرس ویژه ایالات‌متحده امریکا برای بازسازی افغانستان در یک گزارش تازه می‌نگارد که ۲۶۰ میلیون دالر از کمک‌های امریکا که برای ساخت مرکزهای بهداشتی و شفاخانه‌ها در افغانستان اختصاص داده‌شده بود از ۲۱ باب مرکز...