سیگار از مصارف نیروهای آمریکایی در افغانستان آمارهای تکان‌دهنده‌ای منتشر کرد

سیگار از مصارف نیروهای آمریکایی در افغانستان آمارهای تکان‌دهنده‌ای منتشر کرد

ادارۀ بازرسی عمومی ایالات‌متحده برای بازسازی افغانستان، گزارش تازه‌ای را به نشر رسانده است که آمار تکان‌دهنده‌ای را از مصرف بی‌رویه کمک‌های این کشور، برای بهبود روند زندگی مردم افغانستان به نشر رسانده است. در این...