سیگار از احتمال وقوع اختلاس در ساخت یک هتل در کابل خبر داد

سیگار از احتمال وقوع اختلاس در ساخت یک هتل در کابل خبر داد

اداره بازرسی عمومی آمریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) در گزارش اخیر خود از احتمال وقوع اختلاس ۸۵ میلیون دالری که به بهانه ساخت یک هتل ۵ ستاره و آپارتمانی در کابل هزینه شده، خبر داده است. این اداره در نامه‌ای به شرکت...