سیمینار آموزشی کاهش خشونت علیه زنان و کودکان در فراه

سیمینار آموزشی کاهش خشونت علیه زنان و کودکان در فراه

روز گذشته سمینار یک روزه ای به منظور آگاهی دهی در مورد حقوق زنان در ولایت فراه راه اندازی شد .   این سمینار آموزشی از سوی فعالان مدنی این ولایت و به همکاری موسسه هبیتات فراه راه اندازی شد . نماینده موسسه هبیتات در ولایت...