سیمون فیلم سازش را به اسکار رساند

سیمون فیلم سازش را به اسکار رساند

لیز گاربوس، فیلمساز نامزد جایزه اسکار برای مستند بلند "چه شد، خانم سیمون؟" یکی از مستندسازان مطرح امروز آمریکا به شمار می رود. فیلم "چه شد، خانم سیمون؟"دومین نامزدی اسکار خانم گاربوس به شمار می رود که پیش از این هم در سال...