سیما سمر: عامل اصلی نقض حقوق بشر در افغانستان فساد اداری است

سیما سمر: عامل اصلی نقض حقوق بشر در افغانستان فساد اداری است

موجودیت ناامنی، جنگ های طولانی و برخی مشکلات دیگر سبب نقض حقوق بشر در افغانستان شده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر می‌گوید در کنار این مشکلات، فساد اداری نیز باعث شده که حق آزادی و سایر حقوق مردم در افغانستان زیر پا...