سیما سمر حمله به جنبش روشنایی را جنایت جنگی خواند

سیما سمر حمله به جنبش روشنایی را جنایت جنگی خواند

خانم سمر در واکنش به رویداد روز شنبه گفته است که کشتار مردم بی‌گناه افغانستان بر اساس ماده‌ء هشتم قانون محکمه‌ جزای بین‌الملل، جنایت جنگی است و عاملان آن باید مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار بگیرند. به گفته او،‌ دولت...