سیسی: کشورهای عربی و حوزه خلیج فارس بخشی از امنیت ملی مصر اند

سیسی: کشورهای عربی و حوزه خلیج فارس بخشی از امنیت ملی مصر اند

رییس جمهور مصر تاکید کرد که امنیت ملی کشورهای عربی و حوزه خلیج فارس بخشی از امنیت ملی مصر اند. به نقل از خبرگزاری آلمان، عبدالفتاح السیسی طی سخنانی درباره حادثه غرق شدن قایق مهاجران غیر قانونی در سواحل مصر، گفت که هیچ کس...