نصب سیستم میترخوانی برق در تلفن‌های مشترکان

نصب سیستم میترخوانی برق در تلفن‌های مشترکان

مسئولان در شرکت برشنا می‌گویند که سیستم خودکار میترخوانی و حساب مصرف برق بزودی در سراسر کشور به کار انداخته خواهد شد.   وحیدالله توحیدی، سخنگوی شرکت برشنا گفت که با نصب سیستم «سپات بلینگ» در این شرکت، مشترکان برق در...