سیستم قدیمی اداره پاسپورت هرات؛ دلیل اصلی مشکلات مراجعه کنندگان

سیستم قدیمی اداره پاسپورت هرات؛ دلیل اصلی مشکلات مراجعه کنندگان

با وخیم شدن اوضاع اقتصادی و افزایش سطح بیکاری در کشور مردم برای جستجوی کار به کشورهای همسایه روی آوردند و همین موضوع سبب شد که ریاست‌های پاسپورت در سراسر کشور با سیل عظیمی از مراجعه کنندگان روبرو شود. ولایت هرات که با...