سیستم حکومت‌داری برقی در وزارت داخله ایجاد شد

سیستم حکومت‌داری برقی در وزارت داخله ایجاد شد

مسئولان در وزارت امور داخله از راه‌اندازی سیستم حکومت‌داری برقی در این وزارت خبر دادند. مسعود عزیزی معین پالسی وزارت داخله؛ هدف از راه‌اندازی سیستم الکترونیک حکومت‌داری، مبارزه با فساد در این وزارت خوانده است. آقای...