سیستم اتوماسیون جایگزین سیستم فعلی بخش استخدام منابع بشری ولایت هرات می‌شود

سیستم اتوماسیون جایگزین سیستم فعلی بخش استخدام منابع بشری ولایت هرات می‌شود

بخش استخدام منابع بشری مقام ولایت هرات قرار است در آینده نزدیک مجهز به سیستم اتوماسیون اداری شود. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات به تلویزیون چکاد گفت: "این پروژه در جلسه اداری ولایت پیشنهاد شد که با استقبال محمد آصف رحیمی...