سیر صعودی قیمت نفت در بازارهای جهانی

سیر صعودی قیمت نفت در بازارهای جهانی

قیمت نفت در بازارهای جهانی برای اولین بار در سال ۲۰۱۶ از ۵۰ دالر، بالاتر رفته است. قیمت نفت خام برنت دریای شمال در معاملات آسیایی با ۸۰ درصد افزایش نسبت به اوایل سال جاری میلادی به ۵۰.۰۷ دالر برای هر بشکه رسیده است....