سیب‌زمینی یک میلیون دالری در تاریخ هنر

سیب‌زمینی یک میلیون دالری در تاریخ هنر

کوین آباش، عکاس ایرلندی، عکس یک سیب‌زمینی را حدود یک میلیون دالر (۷۵۰۰۰۰ پوند) فروخت. این عکس را که سیب‌زمینی شماره ۳۴۵ نام دارد، در سال ۲۰۱۰ گرفته بود. به گزارش مجله فورچون، این عکس تصویر نزدیک یک سیب‌زمینی در یک...