از خنده اعضای شورای عالی صلح در قطر تا هشدار سیاف

از خنده اعضای شورای عالی صلح در قطر تا هشدار سیاف

عبدالرب رسول سیاف، رهبر تنظیم دعوت اسلامی افغانستان، چندین موردی را اعلام نموده است که، به گفته او، باید در مذاکرات صلح با طالبان اجراء شود. این رهبر پیشین جهادی در صفحه فیسبوک اش نوشته است که "تا وقتی که این مزدوران بی...