سیاف: حکومت با خیزش‌های گسترده مردمی روبرو خواهد شد

سیاف: حکومت با خیزش‌های گسترده مردمی روبرو خواهد شد

عبدالرب رسول سیاف، عضو شورای حراست و ثبات افغانستان و از رهبران جهادی به حکومت وحدت ملی هشدار داد، اگر تغییرات در اوضاع فعلی کشور به وجود نیاید، روی بدیل این حکومت فکر خواهیم کرد. وی امروز به مناسبت بزرگداشت از بیست و...