سیاسیون افغان و پاکستانی سرگرم یافتن راه‌حل صلح در کشور هستند

سیاسیون افغان و پاکستانی سرگرم یافتن راه‌حل صلح در کشور هستند

گفتگوهای صلح افغانستان وارد مرحله تازه شده و به همین منظور، امروز اسلام‌آباد میزبان نشست چهارجانبه برای ایجاد نقشه راه برای مذاکرات است. در این نشست، نمایندگان افغانستان، پاکستان، ایالات‌متحده و چین شرکت دارند که به...