سیاست پاکستان مانع از گسترش روابط هند و افغانستان نمی‌شود

سیاست پاکستان مانع از گسترش روابط هند و افغانستان نمی‌شود

وزیر مشترک در امور خارجی هند با انتقاد از پاکستان در بستن مسیر انتقال کالاهای افغانستان به هند تصریح کرد اسلام آباد با این اقدام نمی تواند مانع تجارت و گسترش روابط هند و افغانستان شود. 'ام جی اکبر' وزیر مشترک در امور خارجی...