سیاست خارجی پاکستان در کنترل ارتش این کشور

سیاست خارجی پاکستان در کنترل ارتش این کشور

سیاست خارجی پاکستان در کنترل ارتش این کشور   شماری از چهره های سیاسی در افغانستان بر این  باور دارند سیاست‎های اسلام آباد در برابر کابل تغییر نخواهند کرد. چرا که ارتش پاکستان هنوز هم سیاست خارجی این کشور را کنترل...