ایجاد تیم های سیار ترافیکی برای نظم شهری

ایجاد تیم های سیار ترافیکی برای نظم شهری

مسئولان اداره ترافیک هرات از ایجاد تیم‌های سیار برای ایجاد نظم شهری در روزهای عید سعید قربان در این ولایت سخن می‌زنند.   این در حالیست که به دلیل ازدحام‌ ترافیکی در شهر و مسیرهای شاهراه ها همه ساله تعداد زیادی از...