سگی مورد محبت خرسی سفید قرار گرفت

سگی مورد محبت خرسی سفید قرار گرفت

خرس سفید با نوازش سگ، محبت خود را نشان داد. دیوید د مول کانادایی فیلم ویدئوی احساساتی را در اینترنت منتشر کرد که در آن خرس سفید سر سگ اسکیمو را نوازش می کند. د مول در یک شرکت کوچک به عنوان راهنمای گردشگری کار می‌کند و...