سپردن سانسور کتاب‌ها به ناشران ایرانی ‘قطعی’ خواهد شد؟

سپردن سانسور کتاب‌ها به ناشران ایرانی ‘قطعی’ خواهد شد؟

مدیرکل اداره کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌گوید سانسور پیش از چاپ کتاب‌ها در ایران (ممیزی) "قطعا" به خود ناشران سپرده می‌شود. محمد سلگی، مدیر اداره کتاب، در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفته است: "در ابتدای امر...