سوییس ۱۱.۸ میلیون دالر دارایی‌های ایران را آزاد کرد

سوییس ۱۱.۸ میلیون دالر دارایی‌های ایران را آزاد کرد

پس از رفع تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران سوییس نیز پول‌های مسدود شده ایران در بانک‌های این کشور را آزاد کرد. سوییس ۱۱.۸ میلیون دالر از پول‌های ایران را در پی اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران در سال ۲۰۰۷ و ۲۰۱۲...