هشدار از وقوع سونامی در شیلی

هشدار از وقوع سونامی در شیلی

پس از وقوع زمین لرزه ای به قدرت ۷.۶ در مقیاس ریشتر که روز یکشنبه جنوب شیلی را به لرزه انداخت، پنج منطقه در این کشور برای لحظاتی در معرض هشدار سونامی قرار گرفت. هنوز در خصوص میزان تلفات احتمالی زمین لرزه خبری منتشر نشده اما...