سومین فرمان تقنینی از سوی غنی به‌زودی صادر خواهد شد

سومین فرمان تقنینی از سوی غنی به‌زودی صادر خواهد شد

ریاست جمهوری کشور می‌گوید، به‌زودی سومین فرمان برای اصلاح نظام انتخاباتی صادر خواهد شد. دواخان مینه پال معاون سخنگوی رییس جمهور در این باره جزئیاتی ارائه نکرده است. به بیان آقای مینه پال حکومت اجراآت اصولی و قانونی را...