‘سومین حمله شیمیایی’ و اتهام به سوریه در دست داشتن به آن

‘سومین حمله شیمیایی’ و اتهام به سوریه در دست داشتن به آن

در تحقیقی بین المللی که گزارش آن به صورت محرمانه به شورای امنیت سازمان ملل ارائه شده نیروهای دولت سوریه به انجام سومین حمله شیمیایی متهم شدند. براساس این گزارش هدف حمله شیمیایی نیروهای دولت سوریه دهکده قمیناس در منطقه...