سوسیال دموکرات‌ها در رومانی در صدر تازه ترین نظرسنجی‌ها

سوسیال دموکرات‌ها در رومانی در صدر تازه ترین نظرسنجی‌ها

ساکنان رومانی برای مشارکت در انتخابات پارلمانی روز یکشنبه آماده می‌شوند. تازه ترین نظرسنجی نشان می‌دهد که حزب سوسیال دموکرات با ۴۰ درصد آرا بیشترین محبوبیت را در قیاس با دیگر احزاب رومانی دارد. حزب لیبرال ملی با ۲۷...