پولیس ایران آلت تناسلی یک مهاجر افغان را سوزاند

پولیس ایران آلت تناسلی یک مهاجر افغان را سوزاند

یک تبعه افغانستانی که به اتهام سرقت بازداشت‌شده بود، برای گرفتن اعتراف از سوی مأمورین اداره آگاهی ایرانشهر به‌شدت مورد شکنجه و ضرب و شتم قرارگرفته است. وی هم‌اینک با وضعیت جسمی نامساعد در زندان زاهدان نگهداری...