سازمان ملل تجاوزهای گسترده جنسی در سودان جنوبی را محکوم کرد

سازمان ملل تجاوزهای گسترده جنسی در سودان جنوبی را محکوم کرد

شورای حقوق بشر سازمان ملل تجاوزهای جنسی به هزاران زن و دختر در سودان جنوبی را به ‌شدت محکوم کرد. به‌گزارش خبرگزاری آلمان، زید رعد الحسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل روز چهارشنبه در ژنو گفت میزان خشونت جنسی در سودان...