سوارکار برزیلی از المپیک ریو به دلیل زخمی‌کردن اسب، حذف شد

سوارکار برزیلی از المپیک ریو به دلیل زخمی‌کردن اسب، حذف شد

سوارکار برزیلی در المپیک خانگی آنقدر با مهمیز به زیر شکم اسب کوبید که حیوان دچار خونریزی شد. استفان د فریتاس براکا به همین دلیل فینال مسابقات را از دست داد. حذف او کار میزبان را دشوارتر کرده است. ناظران در مسابقات...