طی مراسمی از روز جهانی سواد در بادغیس تجلیل به عمل آمد

طی مراسمی از روز جهانی سواد در بادغیس تجلیل به عمل آمد

طی مراسمی از هفدهم سنبله مطابق به هشتم سپتمبر روز جهانی سواد روز گذشته در ولایت بادغیس تجلیل به عمل آمد. در این مراسم شماری از مسئولان ارگان های دولتی ، آموزگاران ، اعضای شورای ولایتی و دانش آموزان حضور داشتند. عبدالله...