ارتش عراق به سواحل دجله در حومه موصل رسید

ارتش عراق به سواحل دجله در حومه موصل رسید

نیروهای ویژه ارتش عراق پس از سه ماه درگیری سنگین با گروه داعش توانستند تا برای نخستین بار به سواحل رود دجله دست یابند. این عملیات به رغم مقاومت شدید گروه داعش ادامه یافته است و هدف این عملیات که با پشتیبانی هوایی نیروهای...