سوئیس سالانه ۳۵ میلیون دالر به افغانستان کمک می‌کند

سوئیس سالانه ۳۵ میلیون دالر به افغانستان کمک می‌کند

مسئولان در وزارت مالیه می‌گویند که کشور سوئیس در نشست بروکسل گفته است که سالانه ۳۵ میلیون دالر به افغانستان کمک خواهد کرد.   اکلیل حکیمی، وزیر وزارت مالیه افغانستان گفت که در نشست بروکسل دولت‌ سوئیس توافقنامه‌ی کمک...