سوئد ۲۰ میلیون افغانی برای تطبیق پروژه‌ها در سمنگان اختصاص داد

سوئد ۲۰ میلیون افغانی برای تطبیق پروژه‌ها در سمنگان اختصاص داد

مسئولان در ولایت سمنگان می‌گویند که کشور سوئد برای تطبیق پروژه‌ های کوچک توسعه‌‌ای در ولایت سمنگان مبلغ ۲۰ میلیون افغانی را اختصاص داده است.   محمد فهیم واحدی مسئول پروژۀ های انکشاف دهات کمیته سوئد در زون شمال گفت...