۳۰ درصد کودکان روستایی در هرات با سوء تغذیه دست و پنجه نرم می‌نمایند

۳۰ درصد کودکان روستایی در هرات با سوء تغذیه دست و پنجه نرم می‌نمایند

مسئولان در ادارۀ صحت عامه هرات گفته‌اند که در حدود ۳۰ درصد از کودکان روستایی در هرات با سوء تغذیه دست و پنجه نرم می‌نمایند. روحینا عقابی، مسئول بخش تغذیه مادر و نوزاد این ادارۀ به تلویزیون چکاد گفته است که این کودکان...