سوءقصد به جان مسئولان ترافیک در هرات

سوءقصد به جان مسئولان ترافیک در هرات

یک ماین چسبی پیش از انفجار از سوی نیروهای پولیس ملی در هرات شناسایی و انفجار داده شد. مسئولان پولیس در هرات گفتند که این ماین به کنار یک موتر نوع رنجر مربوط مدیریت ترافیکی چسبانده شده بود. گفته‌شده که سرنشینان موتر در...