ایجاد ۱۰ مرکز درمانی برای درمان کودکان سوءتغذیه در هرات

ایجاد ۱۰ مرکز درمانی برای درمان کودکان سوءتغذیه در هرات

۱۰ مرکز درمانی برای درمان کودکان سوءتغذیه در هرات ایجاد شده است. مسئولان ادارۀ صحت عامه هرات، با بیان این مطلب گفته است که هم اکنون نزدیک به ۳۷ درمانگاه برای درمان کودکان مبتلا به سوءتغذیه در هرات وجود دارد. روحینا عقابی،...