سه نفر به اتهام طرح نقشه بمب گذاری در آمریکا بازداشت شدند

سه نفر به اتهام طرح نقشه بمب گذاری در آمریکا بازداشت شدند

وزارت دادگستری آمریکا از بازداشت سه نفر که قصد بمبگذاری در یک مجتمع مسکونی و مسجدی واقع در ایالت کانزاس را داشتند، خبر داد. پلیس ایالت کانزاس آمریکا سه مرد را به اتهام طرح نقشه بمبگذاری در آپارتمان محل اسکان تعدادی از...