سه غیرنظامی در شیندند هرات تیرباران شدند

سه غیرنظامی در شیندند هرات تیرباران شدند

افراد مسلح ناشناس روز گذشته دو برادر را در منطقۀ بالا شهر ولسوالی شیندند هرات به گلوله بستند که درنتیجه یک برادر جان داد و برادر دیگر نیز شدیداً زخم برداشت. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات به خبرنگار تلویزیون چکاد گفت که...