سه باب مکتب در هرات به بهره برداری سپرده شد

سه باب مکتب در هرات به بهره برداری سپرده شد

محمد آصف رحیمی، والی هرات ساختمان های سه باب مکتب که در ولسوالی انجیل این ولایت ساخته شده است، را افتتاح نموده و به بهره برداری سپرد. والی ولایت هرات، پیشرفت جامعه را وابسته به رشد مکاتب عنوان کرد و با اشاره به افزایش...