سه آلمانی به خاطر پیوستن به جهادی‌ها در سوریه، زندانی شدند

سه آلمانی به خاطر پیوستن به جهادی‌ها در سوریه، زندانی شدند

محکمه ای در آلمان سه شهروند این کشور را به خاطر همکاری با جهادی ها تا به چهار و نیم سال زندان محکوم کرد. یکی از این بازداشت شدگان متهم است که از ترورستان "دولت اسلامی" دستور انجام حملات در آلمان را گرفته بود. محکمه شهر...