سه‌سال حبس برای هنرپیشۀ مصری که دو فرزندش را انکار کرد

سه‌سال حبس برای هنرپیشۀ مصری که دو فرزندش را انکار کرد

پرونده معروف به “عز و زینه” دو هنرپیشه جوان مصری برای بیش از یک سال رسانه‌های عرب، به‌ویژه مصر را مشغول خود کرد و در پایان دادگاه این کشور علیه شوهر و به سود زینه حکم داد. این دو هنرپیشه جوان، چند سال پیش "ازدواج عرفی"...