سهمیه ولایت بادغیس از بودجه مالی سال جاری بالغ بر ۱ میلیارد افغانی است

سهمیه ولایت بادغیس از بودجه مالی سال جاری بالغ بر ۱ میلیارد افغانی است

مسئولان اداره اقتصاد ولایت بادغیس گفته اند که سهمیه ولایت بادغیس از بودجه سال مالی ۹۷ بیش از ۱ میلیارد افغانی بوده است.   «بهزاد وحدت» رییس اداره اقتصاد بادغیس در گفتگو با تلویزیون چکاد گفته است که نیمی از این بودجه تا...