سهراب صمیم: تمام کشته و زخمیان حمله انتحاری امروز غیرنظامیان هستند

سهراب صمیم: تمام کشته و زخمیان حمله انتحاری امروز غیرنظامیان هستند

تمام کشته و زخمیان حمله انتحاری امروز کابل غیرنظامیان بودند. ساعت ۲ بعدازظهر امروز یک حمله نیرومند انتحاری در مقابل درب ورودی فرماندهی عمومی پولیس نظم عامه در منطقۀ دهمزنگ کابل رخ داد. سهراب صمیم سخنگوی این فرماندهی در...