گذاشتن سنگ تهداب ساختمان اداری ولسوالی قادس بادغیس

گذاشتن سنگ تهداب ساختمان اداری ولسوالی قادس بادغیس

نویسنده گزارش: احمد سهیل نصیری روز گذشته سنگ تهداب ساختمان اداری ولسوالی قادس ولایت بادغیس گذاشته شد.   فیض محمد میرزا زاده معاون والی بادغیس میگوید این ساختمان دارای ۲۲ اطاق اداری بوده که در سه منزل و با هزنیه ۲۰...