سنگ تهداب تعمیر اداری ولسوالی کنگ نیمروز گذاشته شد

سنگ تهداب تعمیر اداری ولسوالی کنگ نیمروز گذاشته شد

سنگ‌ تهداب تعمیر اداری ولسوالی کنگ ولایت نیمروز روز گذشته با حضور مقام‌های محلی این ولایت گذاشته شد. در خبرنامه‌ی دفتر مطبوعاتی مقام ولایت نیمروز آمده است که این تعمیر به هزینه‌ی ۲۴ میلیون افغانی در دو طبقه به شکل...