سنگ تهداب یک مرکز عودت مهاجرین در نیمروز گذاشته شد

سنگ تهداب یک مرکز عودت مهاجرین در نیمروز گذاشته شد

مسئولان محلی در ولایت نیمروز از تهداب گذاری یک مرکز شناسائی و تثبیت هویت مهاجرین عودت کننده به کشور در این ولایت خبر می‌دهند.   «محمد سمیع» والی نیمروز در مراسم تهداب گذاری این مرکز گفت که این پروژه در مدت ۴ ماه به...