سنگ تهداب ساختمان اداری ریاست عدلیه بادغیس گذاشته شد

سنگ تهداب ساختمان اداری ریاست عدلیه بادغیس گذاشته شد

سنگ تهداب ساختمان اداری ریاست عدلیه ولایت بادغیس به هزینه ۱۹ میلیون افغانی گذاشته شد.   حمیدالله عاصم سرپرست ریاست عدلیه بادغیس به تلویزیون چکاد می‌گوید: این ساختمان اداری با زیر بنای ۳۰۰ متر مربع در دو طبقه به شکل...