سنگ تهداب ساختمان مرکز علمی ساینس معارف در هرات گذاشته شد

سنگ تهداب ساختمان مرکز علمی ساینس معارف در هرات گذاشته شد

سنگ تهداب ساختمان مرکز علمی ساینس و تکنالوژی ریاست معارف ولایت هرات با حضور محمد آصف رحیمی والی این ولایت گذاشته شد.   جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات می‌گوید که ساختمان این مرکز علمی در دو طبقه با زیربنای یک هزار و صد...