گذاشتن سنگ تهداب دیوار احاطه ای بیمارستان مرکزی فراه

گذاشتن سنگ تهداب دیوار احاطه ای بیمارستان مرکزی فراه

روز گذشته سنگ‌ تهداب پروژه احاطه ای دیوار بیمارستان ولایتی فراه به ارزش نزدیک به ده میلیون افغانی از سوی مقام‌های محلی این ولایت گذاشته شد.   مسئولان محلی در ولایت فراه می گویند که هزینه این پروژه از سوی وزارت...